Informacje prawne

Informacje prawne dotyczące kredytu konsumenckiego

Jako firma profesjonalna i otwarta działamy w sposób przejrzysty dla naszych klientów i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dlatego – kierując się regulacjami art. 7 ust. 4–5 Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (DzU z dn. 11 sierpnia 2011 r.) – poniżej przedstawiamy instytucje, z którymi współpracujemy, z zaznaczeniem zakresu tej współpracy. Jednocześnie informujemy, że Financity sp z o.o. i/lub Operator Systemu Finansowania s.c., którego marką handlową jest Financity, otrzymuje od poniższych banków współpracujących wynagrodzenie za zrealizowane przez siebie czynności.

Getin Noble Bank SA
Zakres współpracy: kredyty samochodowe – prezentowanie oferty, potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentów, przyjmowanie dokumentów i podpisów klienta/-ów na wniosku, umowie kredytowej i umowach prawnego zabezpieczenia kredytu, zawieranie w imieniu banku umów kredytowych i umów prawnego zabezpieczenia.

Santander Consumer Bank SA
Zakres współpracy: kredyty samochodowe – prezentowanie oferty, potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentów, przyjmowanie dokumentów i podpisów klienta/-ów na wniosku, umowie kredytowej i umowach prawnego zabezpieczenia kredytu, zawieranie w imieniu banku umów kredytowych i umów prawnego zabezpieczenia.

Idea Bank SA, BRE Bank SA (na podstawie odrębnych umów z podmiotem zewnętrznym o czynności pomocnicze)
Zakres współpracy: kredyty samochodowe – prezentowanie oferty, potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentów, przyjmowanie dokumentów i podpisów klienta/-ów na wniosku, umowie kredytowej i umowach prawnego zabezpieczenia kredytu, zawieranie w imieniu banku umów kredytowych i umów prawnego zabezpieczenia.

Banco Banif Mais SA Oddział w Polsce
Zakres współpracy: kredyty samochodowe – prezentowanie oferty, potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentów, przyjmowanie dokumentów i podpisów klienta/-ów na wniosku, umowie kredytowej i umowach prawnego zabezpieczenia kredytu, zawieranie w imieniu banku umów kredytowych i umów prawnego zabezpieczenia.