1. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę:
 • dowód osobisty,
 • dowód osobisty współmałżonka lub w określonych przypadkach rozdzielność majątkowa, akt rozwodu (prawomocny wyrok), akt zgonu.

 

2. Firma – jednoosobowa działalność gospodarcza:
 • dowód osobisty,
 • dowód osobisty współmałżonka lub w określonych przypadkach rozdzielność majątkowa, akt rozwodu (prawomocny wyrok), akt zgonu.

 

3. Spółka akcyjna i spółka z o.o.:
 • KRS,
 • dowód osobisty reprezentanta,
 • zaświadczenia o braku zaległości wobec ZUS i US.

 

4. Spółka cywilna:
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego wspólnika,
 • dowody osobiste wszystkich wspólników,
 • dowody osobiste współmałżonków każdego ze wspólników lub w określonych przypadkach rozdzielność majątkowa, akt rozwodu (prawomocny wyrok), akt zgonu.

 

5. Spółka jawna:
 • dowody osobiste wszystkich wspólników,
 • dowody osobiste współmałżonków lub w określonych przypadkach rozdzielność majątkowa, akt rozwodu (prawomocny wyrok), akt zgonu.

 

6. Wolne zawody (lekarz, adwokat, radca prawny, komornik, tłumacz przysięgły, notariusz):
 • dowód osobisty,
 • dowód osobisty współmałżonka lub w określonych przypadkach rozdzielność majątkowa, akt rozwodu (prawomocny wyrok), akt zgonu,
 • dokument świadczący o wolnym zawodzie – zaświadczenie lub dyplom dający prawo wykonywania zawodu.

 

7. Emeryci/renciści:
 • dowód osobisty,
 • dowód osobisty współmałżonka lub w określonych przypadkach rozdzielność majątkowa, akt rozwodu (prawomocny wyrok), akt zgonu,
 • legitymacja emeryta ( rencisty),
 • ostatni odcinek renty lub emerytury (lub potwierdzenie wpłaty na konto),
 • aktualna decyzja ZUS o przyznaniu renty lub emerytury (lub aktualna waloryzacja świadczenia).

 

8. Rolnicy:
 • dowód osobisty,
 • dowód osobisty współmałżonka lub w określonych przypadkach rozdzielność majątkowa, akt rozwodu (prawomocny wyrok), akt zgonu,
 • decyzja o wymiarze podatku rolnego (nakaz płatniczy) lub zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu gospodarstwa.